Home - Supporters - Supportersparticipatie

Supportersparticipatie

OPEN. TRANSPARANT. DEMOCRATISCH.

Lyra-Lierse is één van de weinige clubs in België waar de supporters mee het beleid van hun club kunnen bepalen en waken over de gezondheid van de club op lange termijn. Deze supportersbelangen worden binnen K. Lyra-Lierse behartigd door het overkoepelende supportersorgaan Pallieter Supporterscollectief (PSC): een onafhankelijke, volledig door supporters geleide vereniging zonder winstoogmerk (vzw), die werkt op basis van het democratische principe 1 lid = 1 stem. Als lid van het PSC beslis je dus mee over de toekomst van jouw club!

Gouden Aandeel

Het Pallieter Supporterscollectief, en dus bij uitbreiding alle leden van dit supportersorgaan, heeft binnen de K. Lyra-Lierse erkende Coöperatieve Vennootschap met Sociaal Oogmerk (CVSO) vetorecht op o.a. de clubkleuren, de naam van de club, het gebruik van het stamnummer, de speellocatie van de club, etc.

Alle voorgenoemde zaken kunnen dus enkel gewijzigd worden mits goedkeuring van de leden van het Pallieter Supporterscollectief. Het vetorecht op al deze identiteitselementen belichaamt het zogenoemde “Gouden Aandeel” van de supporters binnen K. Lyra-Lierse.

Participatie in het clubbestuur

Naast het beslissingsrecht over de identiteitselementen van K. Lyra-Lierse neemt het Pallieter Supporterscollectief ook actief deel aan de dagelijkse leiding van de club. De leden van het Pallieter Supporterscollectief verkiezen daarvoor tweejaarlijks 2 afgevaardigden voor de Raad van Bestuur en 1 afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van K. Lyra-Lierse. Deze afgevaardigden vertegenwoordigen de belangen van de supporters binnen deze twee officiële cluborganen.

De huidige afgevaardigden van het Pallieter Supporterscollectief binnen de cluborganen zijn momenteel

Joris Adriaensen (Raad van Bestuur) t.e.m. november 2023,
Maxime Penen (Raad van Bestuur) t.e.m. november 2023,
Matthias Hendrix (Algemene Vergadering) t.e.m. mei 2023.

Transparantie

Een derde functie van het Pallieter Supporterscollectief is het garanderen van de transparante werking van K. Lyra-Lierse naar al haar supporters. Jaarlijks, in de eerste helft van het voetbalseizoen, organiseert het Pallieter Supporterscollectief een open avond voor supporters van K. Lyra-Lierse. Daarop wordt de geconsolideerde jaarrekening van het afgelopen seizoen, alsook de budgettering voor het lopende seizoen, aan de supporters gepresenteerd door de clubleiding.

Hierdoor bieden K. Lyra-Lierse en het Pallieter Supporterscollectief een uniek inzagerecht in de werking en het financiële luik van de club.

Community

Lyra-Lierse & het Pallieter Supporterscollectief hebben elk hun eigen functie, doch wordt er nauw samengewerkt op het vlak van communitywerking. Alle community-initiatieven van K. Lyra-Lierse worden immers sterk gedreven door de vrijwilligers van het Pallieter Supporterscollectief. Het grote hart, van zowel de club als het supportersorgaan, voor sociale initiatieven in Lier & de ruime regio wordt door deze intense samenwerking verder vorm gegeven.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van het Pallieter Supporterscollectief is open voor alle supporters van K. Lyra-Lierse en kost 10 euro op jaarbasis om de operationele werking van het supportersorgaan te ondersteunen. In ruil daarvoor voorziet het Pallieter Supporterscollectief voordelen voor haar leden.

Naast het jaarlijkse lidmaatschap betalen nieuwe leden éénmalig 100 euro instapgeld, wat ook gespreid betaald kan worden. Deze bijdrage wordt door het Pallieter Supporterscollectief opzij gezet om in de coöperatieve vennootschapsvorm van K. Lyra-Lierse ook effectief aandelen te kopen, bovenop de reeds verworven aandelen en het Gouden Aandeel. Als supporter draag je met jouw lidmaatschap dus op een betaalbare manier bij aan het kopen van je eigen club.