Uit de assen van K. Lierse S.K. (stamnummer 30, °1906) en K. Lyra TSV (stamnummer 52, °1909), de twee historische Lierse voetbalclubs met een rijke traditie van voetbal op het hoogste niveau, herrees in mei 2018 K. Lyra-Lierse als enige Lierse voetbalclub. Bij de opstart werden de missie & visie van onze club verankerd in een samenwerkingsakkoord tussen het Pallieter Supporterscollectief en de club.

Missie

K. Lyra-Lierse staat voor “grassroots” voetbal.

K. Lyra-Lierse wil een gezond ambitieuze en gezellige voetbalclub zijn, die haar supporters nationaal voetbal van het hoogste niveau aanbiedt. Daarbij bouwt de club op een bloeiende en kwaliteitsvolle IP-jeugdwerking en een zeer sterke lokale maatschappelijke verankering.

Visie

K. Lyra-Lierse wil op basis van volgende 5 visiepunten invulling geven aan haar missie. Deze vormen de leidraad en toetsstenen bij alle structurele beslissingen binnen de club.

  1. K. Lyra-Lierse staat voor financiële gezondheid en wil een zelfbedruipende club zijn, onafhankelijk van individuen.
  2. K. Lyra-Lierse voert een stabiel & ambitieus sportief beleid met een langetermijnvisie, gebouwd op sterke (open) jeugdwerking met een performante strategie, om een maximaal aantal zelf opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen naar het eerste elftal.
  3. K. Lyra-Lierse is een familieclub met veel fanbeleving, met respect voor de (dubbele) clubtraditie.
  4. K. Lyra-Lierse bouwt op een zeer sterke lokale verankering, zowel op sportief vlak als op extra-sportief vlak. De club zet in op de bouw van een sterk lokaal businessnetwerk en de stapsgewijze uitbouw van een brede community-werking (Homeless team, meisjesvoetbal, G-voetbal, straathoekwerking, …).
  5. K. Lyra-Lierse wil, als club met Lierse roots sinds begin 20e eeuw, zo snel mogelijk opnieuw in Lier voetballen met haar jeugdploegen en eerste elftal.

DNA

K. Lyra-Lierse is een voetbalclub met een uniek DNA. Onze club is gebouwd op meer dan 110 jaar voetbalgeschiedenis in Lier, en heeft zich in 2018 heruitgevonden via een verregaande samenwerking tussen enerzijds traditieclub K. Lyra TSV, en anderzijds de jeugdwerking en supportersfederatie (Pallieter Supporterscollectief) van het ter ziele gegane K. Lierse S.K.

Deze actoren hebben elkaar gevonden in het gemeenschappelijk toekomstproject K. Lyra-Lierse op basis van inhoud, gemeenschappelijke waarden & normen en een gedeeld verlangen naar hetzelfde ideale toekomstbeeld: K. Lyra-Lierse staat voor “grassroots” voetbal.

Grassroots zijn de wortels van het voetbal, de basis. Grassroots voetbal betekent voetbal gebouwd op een jeugdwerking, voetbal voor iedereen, met zo weinig mogelijk drempels. Op die manier heeft voetbal ook een enorme maatschappelijke impact. Het gaat over mensen samen brengen, beleving, sociaal engagement, integratie, enz.

Binnen K. Lyra-Lierse zijn de exponenten van deze grassroots missie de uitwerking van een uitgebreide supportersparticipatie binnen de club (binnen het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur en binnen de toekomstige Coöperatieve Vennootschap), de grote inzet op de eigen jeugdwerking en de uitgebreide lokale community werking!

Wij volgen niet, wij worden gevolgd!
Wij geloven sterk in onszelf, in onze stabiele langetermijnvisie en in de eigen kwaliteiten. Wij zetten trends, zijn innovatief.

’t Is Úwe voetbal!
Wij leggen ons lot niet in de handen van individuen, wij zijn een collectief, wij geven samen vorm aan onze clubtoekomst.

Wij zijn Pallieters!
Wij “zén” van Lier, wij “zén” Pallieters. Wij zijn levensgenieters die houden van plezier & gezelligheid. Met de vrienden of met de familie, steeds samen gezellig op de club.

Wij geven kansen!
Wij zijn een open club en bieden kansen & opleiding aan getalenteerde én minder getalenteerde spelertjes, aan allochtone en autochtone spelertjes. We bieden kansen aan eigen jeugdspelers om door te breken naar het eerste elftal, aan supporters om te participeren in de club, aan de sociaal zwakkeren om maatschappelijk te integreren, …

Wij zijn fier op de Lyra-Lierse!
Wij zijn dé Lyra-Lierse en daar zijn we fier op! Onze supporters zijn mede-eigenaar van de club, wij hebben samen meer dan 220 jaar voetbaltraditie, wij zijn via onze communitywerking, via onze (grootste) Business Club van Lier, via onze supporterscafés, via onze jeugdspelers, jeugdtrainers en supporters overal in Lier & omgeving verankerd. En dit mag geweten zijn.