K. Lyra-Lierse werkt op basis van een sterk doorgedreven supportersparticipatie die wordt vormgegeven door het Pallieter Supporterscollectief, dat de grootste mede-aandeelhouder is binnen de erkende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (CVSO). Onze democratisch verkozen supporters zijn hierdoor afgevaardigd binnen de belangrijkste beleids- en beslissingsorganen van onze club. Op die manier zijn inspraak voor en transparantie sterk verankerd in de werking van K. Lyra-Lierse.

De volledige structuur van onze club, inclusief de wijze waarop van het Pallieter Supporterscollectief in de officiële cluborganen vertegenwoordigd is, kan je raadplegen via het onderstaande organigram.

Naast de coöperatieve vennootschap, bestaat de club ook uit de K. Lyra-Lierse Foundation vzw waarin onder andere de vrijwilligerswerking en communityprojecten in ondergebracht zijn.

K. Lyra-Lierse, erkende CVSO

Algemene Vergadering
Bestaande uit 31 aandeelhouders + 1 aandeelhouder (PSC) met Gouden Aandeel en vetorecht op identiteitselementen van K. Lyra-Lierse.

Bestuursorgaan
Bestaande uit 25 leden, verkozen door de Algemene Vergadering +  2 waarnemers (PSC)
Voorzitter: Yves De Vil

Managementteam
Aangesteld vanuit Bestuursorgaan en verantwoordelijk voor de dagelijkse werking.
Algemeen verantwoordelijke: Raf Bormans
A-elftal heren: Frank Coenen
Dameswerking: Rutger Wuyts
Jeugdacademie: Roger Smets
Accommodatie site Vremde: Frank Coenen
Commercieel: Sander De Swert
Community: Els Van Weert
Communicatie: Matthias Hendrix
Financiën: Raf Bormans
Administratie & events: Eveline Caenen

G.C. & veiligheid
André Roose

Strategisch projectteam Sportpark Lier
Joris Adriaensen, Werner Mens & Raf Bormans

K. Lyra-Lierse Foundation, vzw

Afzonderlijke vzw met focus op vrijwilligersbeleid en communitywerking en met afspiegeling bestuur K. Lyra-Lierse CVSO.

Pallieter Supporterscollectief, vzw

Onafhankelijke vzw met eigen Algemene Vergadering & Raad van Bestuur.

DOWNLOAD HIER EEN GEDETAILLEERD ORGANIGRAM