Lyra-Lierse werkt op basis van een sterk doorgedreven supportersparticipatie die wordt vormgegeven door het Pallieter Supporterscollectief. Onze democratisch verkozen supporters zijn hierdoor afgevaardigd binnen de belangrijkste beslissingsorganen van onze club. Op die manier zijn inspraak voor en transparantie naar onze supporters sterk verankerd in de werking van K. Lyra-Lierse.

De volledige structuur van onze club, inclusief de wijze waarop van het Pallieter Supporterscollectief in de officiële cluborganen vertegenwoordigd is, kan je raadplegen via dit uitgebreide organigram.