Sportpark Lier | 20 maart 2023

College van burgemeester en schepenen van de stad Lier & K. Lyra-Lierse sluiten finaal akkoord over het Sportpark Hoge Velden

Wie het kruispunt van de Lierse Ring (R16) met de Aarschotsesteenweg (N10) de voorbije maanden passeerde, merkte ongetwijfeld heel wat beweging op. In september 2022 werden immers de werken gestart voor de ontsluiting van het nieuwe Sportpark Hoge Velden. Vanop de brug over het Netekanaal zie je stilaan de eerste contouren verschijnen van een prachtige nieuwe sportsite voor de Lierenaars.

Ondertussen legde het college van burgemeester en schepenen (CBS) van de stad, na overleg met onze club, de modaliteiten vast voor de ontwikkeling en het toekomstige beheer van deze site. Dit akkoord werd de voorbije week bekrachtigd in het CBS en wordt op maandag 27 maart ter goedkeuring voorgelegd op de Lierse gemeenteraad.

Een nieuwe thuis voor de club én voor de sportliefhebbende Lierenaar

Een sleutelelement uit dit akkoord betreft het opstalrecht dat de stad Lier aan K. Lyra-Lierse verleent voor de komende 50 jaar. De club zal bijgevolg verantwoordelijk zijn voor de verdere aanleg, het beheer en het onderhoud van de site.

Het Sportpark Hoge Velden bestaat enerzijds uit een jeugdgedeelte met zes voetbalvelden, kleedkamers, kantine, enz. Hier wordt eveneens ruimte voorzien voor gevarieerde trainingsfaciliteiten, beachvolleybal, 3×3 basket, petanque, een loopparcours en twee publiek toegankelijke parkings. Van deze sportinfrastructuur kunnen meerdere sportclubs en verenigingen gebruik maken. Anderzijds realiseert K. Lyra-Lierse met eigen middelen een stadion voor haar eerste elftallen op het Sportpark Hoge Velden.

Zo komt de hele K. Lyra-Lierse familie met zowel jeugd- als seniorenploegen (heren en dames) in 2024 terug thuis in Lier. Onze Pallieterstad krijgt er volgend jaar dus een gloednieuwe sport- en ontmoetingsplaats bij, waar alle Schapenkoppen welkom zijn.

“Resultaat van constructieve besprekingen tussen de stad en K. Lyra-Lierse”

Rik Verwaest, burgemeester van de Stad Lier en Ivo Andries, schepen van Sport: “Lier liep sterk achter op vlak van voetbalinfrastructuur. Voor de stad was het belangrijk om lokale jeugd, amateurploegen en gelegenheidsploegen speelkansen te geven in eigen stad. Ook het gebrek aan trainingsmogelijkheid voor individuele lopers was nijpend. De ontwikkeling van Hoge Velden, in samenwerking met een betrouwbare lokale partner, lost al die problemen op. Er kan weer dichtbij huis worden gevoetbald.”

Werner Mens, bestuurslid van K. Lyra-Lierse en lid van het projectteam Sportpark Hoge Velden van de club: “Het spreekt voor zich dat we niet kunnen wachten tot de eerste spelers van Lyra-Lierse terug in Lier kunnen spelen. Dit akkoord is enkel maar mogelijk gemaakt door de constructieve sfeer waarin de gesprekken zijn verlopen met het college van burgemeester en schepenen. In het bijzonder burgemeester Rik Verwaest en schepen van sport Ivo Andries, alsook de medewerkers van de stad Lier en SOLag, hebben hier hun schouders onder gezet. Daardoor wordt een dossier dat al meer dan 20 jaar aansleept nu effectief uitgevoerd. En dat is een enorme doorbraak en stap vooruit op het vlak van sportinfrastructuur in Lier.”

“Laatste hand aan de bouwplannen wordt nu gelegd”

Joris Adriaensen, bestuurslid bij het Pallieter Supporterscollectief en lid van het projectteam Sportpark Hoge Velden van de club: “Met Werner & Raf (Bormans, algemeen verantwoordelijke K. Lyra-Lierse, red.) zijn we nu iets meer dan anderhalf jaar zeer intensief aan het werken aan onze verhuis naar Lier. De aanleg van de ontsluiting is lopende en wordt in juni dit jaar voltooid als een eerste stap. In parallel werd er door onze architecten (HUB en D+A) gewerkt aan het ontwerp van het Sportpark en stadion, zodat de werken hiervoor na de zomer van 2023 kunnen aanvatten. Aan deze bouwplannen wordt op dit moment de laatste hand gelegd. De ambitie is om vanaf het seizoen 2024-2025 opnieuw in Lier te spelen.”