Nieuws | 10 oktober 2019

Vosproperties x K. Lyra-Lierse: Win een reis met je vrienden & steun het goede doel!

K. Lyra-Lierse & haar sponsors hebben een warm hart voor Lier en haar community. Die woorden willen we als club, samen met onze wedstrijdsponsor Vosproperties, omzetten in daden tijdens de wedstrijd tegen KVK Wellen op zaterdag 19 oktober.

Vosproperties, verhuurder van vakantiehuizen in binnen- en buitenland, schenkt de supporters van Lyra-Lierse een gratis verblijf in één van hun 5 luxe vakantiewoningen. Voor deelname aan deze wedstrijd vragen we een vrije bijdrage van minimum 1 drankjeton. De waarde van alle ingezamelde drankjetons schenken we in het kader van De Warmste Week aan TEJO Lier vzw, een vrijwilligersorganisatie die gratis therapeutische hulpverlening biedt aan jongeren tussen 10 en 20 jaar.

Kom dus naar de thuiswedstrijd tegen KVK Wellen, neem deel, steun het goede doel en win een reis naar één van de knappe vakantiewoningen van Vosproperties!

Scroll naar onder en ontdek alle prijzen en hoe je kan deelnemen!

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst  ten voordele van  TEJOAfbeeldingsresultaat voor de warmste week

 

Hoe deelnemen?

1. Kom op zaterdag 19 oktober naar K. Lyra-Lierse – KVK Wellen.

2. Ga naar de stand van Vosproperties in de Zuster Agnestent in onze fanzone.

3. Laat jouw gegevens achter en schenk minimaal 1 drankjeton ten voordele van TEJO vzw. Je kan meerdere keren deelnemen om je kans te vergroten. In dat geval vragen we om per extra deelname minstens één extra donatie te doen.

4. Steek jouw deelnameformulier in de pot.

5. Hou in de week van 21 oktober de sociale media van K. Lyra-Lierse in het oog en ontdek of jij gewonnen hebt en met je vrienden of familie op reis mag!

 

Wat kan je winnen?

Róka Iskola – Nagykörös – Hongarije – 8 personen

1 week, 7 nachten, vrijdag t.e.m. vrijdag, vluchten niet inbegrepen

Bekijk meer foto’s op vosproperties.be/hongarije/roka-iskola.

 

Baelskaai – Oostende – België – 8 personen

1 week, 7 nachten, vrijdag t.e.m. vrijdag
Deze vakantiewoning wordt verloot onder de aanwezige eters tijdens ons matchdiner.

Bekijk meer foto’s op vosproperties.be/belgie/baelskaai.

 

Burgblick I – Monschau – Duitsland – 8 personen

1 mid-week, 4 nachten, maandag t.e.m. vrijdag

1 weekend, 2 nachten, vrijdag t.e.m. zondag

Bekijk meer foto’s op vosproperties.be/duitsland/hauser-burgblick-1.

 

Burgblick II – Monschau – Duitsland – 9 personen

1 mid-week, 4 nachten, maandag t.e.m. vrijdag

1 weekend, 2 nachten, vrijdag t.e.m. zondag

Bekijk meer foto’s op vosproperties.be/duitsland/hauser-burgblick-2.

 

Neptune – Wenduine – België – 6 personen

1 mid-week, 4 nachten, maandag t.e.m. vrijdag

Bekijk meer foto’s op vosproperties.be/belgie/neptune.

 

Alle gewonnen overnachtingen kunnen geboekt worden in een periode naar keuze, naargelang beschikbaarheid van de vakantiewoning en met uitzondering van de schoolvakanties.

 

Meer weten over TEJO vzw?

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1

K. Lyra-Lierse (K. Lyra-Lierse vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Bril 6, 2500 Lier) organiseert een loting tussen de personen die hebben deelgenomen voor, tijdens of na de wedstrijd tegen KVK Wellen op 19 oktober 2019.

Om kans te hebben een verblijf te winnen, moeten de deelnemers hun contactgegevens hebben achtergelaten aan de stand van Vosproperties in het Luc De Rijckstadion op bovenvermelde datum.

ARTIKEL 2

Dit reglement stelt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd.

ARTIKEL 3

De deelname aan de wedstrijd is open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitsluiting van de leden van K. Lyra-Lierse die hebben meegewerkt aan de opstelling van deze wedstrijd.

Ook worden uitgesloten alle mensen die in hetzelfde huis wonen als de hierboven genoemden.

ARTIKEL 4

K. Lyra-Lierse kan te allen tijde iemand uitsluiten van deelname aan de wedstrijd ten gevolge van een overtreding van een van de spelvoorwaarden of bij misbruik, bedrog of valse deelname aan de wedstrijd.

ARTIKEL 5

Voor een geldige deelname wordt van de deelnemer het volgende vereist :

  1. Zijn/haar aanwezigheid op de wedstrijd K. Lyra-Lierse – KVK Wellen
  2. Geldige contactgegevens (naam, e-mail, telefoonnummer) opgeven

Elke deelname die onvolledig, onleesbaar, of geregistreerd is na 19 oktober 2019 om 23u59 wordt nietig verklaard en heeft geen vervolg.

Alle kosten van deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding, etc.) zijn volledig voor rekening van de deelnemer. In geen enkel geval kunnen de deelnemers deze kosten terugeisen van de organisator.

Georganiseerde en/of gemeenschappelijke deelnames aan de wedstrijd worden beschouwd als onrechtmatig en zullen automatisch uitsluiting van deelname tot gevolg hebben. De deelname is verbonden aan de naam van één persoon en de deelnemer kan in geen enkel geval meespelen onder (schuil)namen of namens andere deelnemers. Bij frauduleuze deelname zullen alle betrokken deelnameformulieren worden verworpen en als ongeldig worden beschouwd.

ARTIKEL 6

K. Lyra-Lierse en elke andere tussenkomende partij kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden als door overmacht bepaalde voorwaarden van deze wedstrijd gewijzigd zouden worden.

ARTIKEL 7

K. Lyra-Lierse geeft geen enkele garantie op een prijs. K. Lyra-Lierse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor sommige ongelukken of opgelopen schade, direct of indirect gelieerd aan de gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en zal in deze vorm aanvaard moeten worden.

ARTIKEL 8

De prijzen van de wedstrijd zijn

– 7 nachten in Vosproperties vakantiehuis Róka Iskola in Hongarije voor max. 8 personen.
– 4 nachten (mid-week) in Vosproperties vakantiehuis Burgblick I in Duitsland voor max. 8 personen.
– 2 nachten (weekend) in Vosproperties vakantiehuis Burgblick I in Duitsland voor max. 8 personen.
– 4 nachten (mid-week) in Vosproperties vakantiehuis Burgblick II in Duitsland voor max. 9 personen.
– 2 nachten (weekend) in Vosproperties vakantiehuis Burgblick II in Duitsland voor max. 9 personen.
– 4 nachten (mid-week) in Vosproperties vakantieappartement Neptune in Wenduine voor max. 6 personen.
– 7 nachten in Vosproperties vakantieappartement Baelskaai in Oostende voor max. 8 personen. Deze prijs wordt exclusief verloot onder de deelnemers in de Business Lounge.

De prijzen zullen noch overdraagbaar, noch uitwisselbaar zijn, noch uitbetaald kunnen worden in geld.

De gewonnen overnachtingen kunnen geboekt worden in een periode naar keuze, naargelang beschikbaarheid van de vakantiewoning en met uitzondering van de schoolvakanties.

De winnaars zullen per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht worden.

ARTIKEL 9

De prijzen zullen worden toegekend aan de deelnemers die aan de voorwaarden van huidig reglement voldoen en die via de loting zullen uitgetrokken worden.

De winnaars die bij de loting toevalsgewijs worden uitgetrokken, hebben een geldige contactgegevens opgegeven.

De loting is een manier om, tussen de deelnemers van een spel of een wedstrijd, totaal toevalsgewijs de winnaars aan te wijzen.

De verloting zal gebeuren door een lid van K. Lyra-Lierse, aangewezen door de organisator, via een trekking die gefilmd wordt.

Elk individu maakt kans op slechts één prijs, ook indien hij of zij meerdere deelnameformulieren heeft ingediend.

In geval van misbruik, mystificatie of fraude, reserveert K. Lyra-Lierse zich uitdrukkelijk het recht om de geïmpliceerde deelnemers uit te sluiten. Elke deelname beoordeeld als frauduleus zal eveneens nietig verklaard worden.

De winnende personen zullen individueel tussen 24/10/2019 en 9/11/2019 verwittigd worden.

ARTIKEL 10

K. Lyra-Lierse & Vosproperties behandelen de persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘algemene verordening gegevensbescherming’).

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig voor de organisatie, het verloop en de afronding (de opvolging van de winnaars) van de wedstrijd.

Om bij controle de nodige bewijsstukken voor te leggen, stemmen de winnaars ermee in dat K. Lyra-Lierse gedurende drie jaar vanaf de startdatum van de wedstrijd hun gegevens bewaart.

Twee maanden na de deadline voor deelname als vermeld in artikel 5 worden de gegevens van de deelnemers verwijderd voor het eventuele geval waarin de prijs zou moeten worden toegekend aan de eerstvolgende persoon.

ARTIKEL 11

De organisatoren van deze wedstrijd houden zich het recht voor om de wedstrijd of de regels te wijzigen als zich onvoorziene omstandigheden voordoen die dit rechtvaardigen. Ze worden niet verantwoordelijk gehouden als, door overmacht, de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 12

K. Lyra-Lierse reserveert zich het recht om de persoonlijke gegevens van de deelnemers aan deze wedstrijd te gebruiken om de resultaten af te kondigen en om de prijzen aan de winnaars te overhandigen.

Alle deelnemers (of hun wettelijke vertegenwoordigers) hebben een recht van raadpleging van hun persoonlijke gegevens en kunnen ze laten corrigeren.

ARTIKEL 13

Deelname aan deze wedstrijd betekent onvoorwaardelijke aanvaarding van het huidige reglement; geen enkele betwisting met betrekking tot het reglement wordt in overweging genomen. Elke klacht met betrekking tot deze wedstrijd dient schriftelijk en binnen 7 werkdagen volgend op het eind van de wedstrijd te worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van K. Lyra-Lierse of naar info@lyralierse.be. De klachten die buiten de termijn of niet schriftelijk worden overlegd, worden niet in behandeling genomen. Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en elk geschil dat voortkomt uit de toepassing van het reglement valt onder de bevoegdheid van de rechtbank te Antwerpen.

ARTIKEL 14

De wedstrijd zal volgens de volgende kalender verlopen:

  1. 19/10/2019: deelnamemoment van de wedstrijd
  2. Tussen 20/10/2019 en 23/10/2019:  loting en aanduiding van de winnaars
  3. Tussen 24/10/2019 en 9/11/2019: informeren van de winnaars

ARTIKEL 15

K. Lyra-Lierse en elke andere tussenkomende partij kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden als de winnaars geen gebruik maken, of in geval van overmacht geen gebruik kunnen maken, van hun prijs.