Nieuws | 18 augustus 2021

Toelichting bij de beslissing van de voetbalbonden tot hervorming van de nationale voetbalreeksen en integratie beloftenteams

Op 30 juni werd via de pers het nieuws gelanceerd dat “na maanden van onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League een essentieel akkoord voor het Belgische voetbal bekrachtigd werd door de Hoge Raad van de RBFA, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitwerking van de reglementaire teksten en waarin Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Proleague vertegenwoordigd zijn”. Als club tastten wij op dat moment in het donker over de modaliteiten van dat akkoord, de totstandkoming ervan en over de inhoud van het akkoord, en de eventuele voor- en nadelen.

Op 12 juli werden de clubs uit de Nationale voetbalreeksen (eerste en tweede Nationale) door de voorzitter van de liga van Nationaal spelende clubs (VACHA) tijdens een online sessie geïnformeerd over de inhoud en de wijze van totstandkoming van dit akkoord. Er werd hierbij zeer duidelijk aangegeven dat de beslissing op 30 juni bindend is, en dat de clubs uit de amateurreeksen niet betrokken waren bij de onderhandelingen en de goedkeuring van deze hervorming, Voetbal Vlaanderen (VV) en VACHA betreuren dit ten zeerste, maar het “window of opportunity” werd zo klein ingeschat dat de vertegenwoordigers van VV in de betrokken reglementscommissie “hun verantwoordelijkheid genomen hebben om deze historische onderhandelingen af te ronden”.

Uiteraard betreuren wij als club, net zoals de meeste andere clubs uit onze reeksen, zeer sterk dat wij hierin als lid van Voetbal Vlaanderen geen stem hadden. Ondertussen hebben wij samen met de andere betrokken clubs op de meeting van 12 juli de toezegging gekregen van VV dat bij volgende dossiers de clubs wel structureel betrokken zullen worden bij de evaluatie en eventuele beslissingen van dit kaliber. Dit lijkt ons cruciaal richting de afgesproken evaluatie van de voorliggende hervorming na de eerste 2 seizoenen van implementatie (zie verder).

Na bespreking van dit dossier op de eerstvolgende Raad van Bestuur van onze club, op maandag 2 augustus, wensen wij onze supporters via deze weg graag correct te informeren over de precieze inhoud van deze (omstreden) hervorming.

Hierbij dan ook een overzicht van de belangrijkste elementen die ons werden toegelicht:

Vanaf het seizoen 2022-2023 zullen maximaal 14 U23-teams van profclubs als pilootproject worden geïntegreerd in 1B Pro League, 1e Nationale en 2de Nationale (2 reeksen VV en 1 reeks ACFF). Deze integratie is slechts tijdelijk voor een periode van 2 seizoenen en zal na twee seizoenen door de betrokken clubs en bonden geëvalueerd kunnen worden.

Bij deze integratie zal rekening worden gehouden met de rangschikking van de competitie Pro League U21 van dit seizoen 2021-2022.

Maximaal 14 teams duidt erop dat de profclubs niet verplicht zijn om een U23 team (tegen betaling van een vastgesteld bedrag per reeks, bv. 100.000 euro voor 2e Nationale) in te schrijven. Het zouden dus ook minder dan 14 te integreren U23-teams kunnen zijn. De betaling van elke geïnteresseerde profclub wordt pro rata verdeeld over de niet-profclubs van de reeks waarin zij zullen aantreden. Indien de clubs bij de evaluatie na 2 seizoenen boekhoudkundig kunnen aantonen meer verliezen te lijden, wordt dit meegenomen in de evaluatie.

Indien het maximum van 14 U23-teams ingeschreven wordt, zullen er 2 U23-teams aan elke reeks van 2e Nationale toegevoegd worden en zullen er 18 clubs in elke reeks zitten. Dit betekent 34 competitiewedstrijden in plaats van de huidige 30.

Deze U23-teams kunnen elk seizoen dalen en stijgen, maar kunnen nooit in dezelfde reeks spelen als hun A-elftal.

De U23-teams dienen zich aan te passen aan de vaste speelkalender van de betrokken reeksen, en zullen dus hun wedstrijden ook spelen op zaterdagavond of zondagnamiddag (tenzij de tegenstrever akkoord gaat voor een ander moment).

Er is zoals bij het vrouwenvoetbal “een intentie” van de Pro League clubs om “een redelijk aantal” wedstrijden in het stadion van het eerste elftal van de U23-clubs te spelen.

In ruil voor deze tijdelijke (te evalueren) integratie van de U23-teams verkrijgen alle ambitieuze amateurclubs een definitieve versoepeling van de licentievoorwaarden en stijgingsmodaliteiten van 1e Nationale naar 1B Pro League.

1B Pro League wordt een gemengde amateur-profreeks en wordt uitgebreid naar 16 clubs, waarvan (initieel) 4 U23-teams die eveneens kunnen degraderen.

Om te kunnen promoveren naar 1B, versoepelen de licentievoorwaarden qua accommodatie. Er is nog slechts een 1B-licentie nodig met 800 lux aan nodige verlichting en minimaal 1200 zitplaatsen. Aanvullend vervalt in 1e Nationale de licentieverplichting voor de clubs om een minimum aantal (semi-)profspelers in dienst te hebben.

Elk seizoen vanaf 2023-2024 zullen er 2 clubs dalen uit 1B en kunnen 2 clubs stijgen vanuit 1e Nationale naar 1B. Deze nieuwe regeling zorgt er voor dat ambitieuze amateurclubs in 1e Nationale jaarlijks terug kunnen dromen van een promotie naar 1B, en dat zodoende sportieve resultaten terug beslissen over promotie in plaats van papierwerk. Dit werd door Voetbal Vlaanderen meegedeeld als zijnde “definitief verworven” en zal niet worden meegenomen in de evaluatie na twee seizoenen over het al dan niet behouden van beloftenteams in de lagere reeksen.

Er zullen strikte regels voor de speelgerechtigdheid van de spelers in de U23-teams worden toegepast, enerzijds om het goede verloop van de competities te garanderen en anderzijds om de doelstelling te bereiken zodat hoofdzakelijk Belgische talenten van de profclubs kunnen profiteren van een hoogwaardige post-formatie.

Wij hebben als club akte genomen van deze besliste hervorming, en zullen het nodige doen om de beloofde aanpassing van het beslissingsproces te concretiseren. Zodat onze stem, en ook die van alle andere clubs, vol zal meetellen in de afgesproken evaluatie van deze ingrijpende hervorming in 2024.