Nieuws | 5 april 2020

Spelers, trainersstaf, jeugdtrainers & supporters tonen solidair hun grote clubliefde in Coronatijd

De Coronacrisis zorgt ervoor dat we met z’n allen helaas het voetbal een tijdje moeten missen. De vele wedstrijden, jeugdtornooien en andere eindeseizoensevenementen die voetbalclubs op het programma hadden staan, vallen jammer genoeg allemaal in het water. Al deze afgelastingen hebben uiteraard ook een grote financiële weerslag op de budgetten van alle voetbalclubs, zowel voor dit seizoen als voor het seizoen 2020-2021. Dit is niet anders bij K. Lyra-Lierse. Bij Lyra-Lierse staat een financieel gezond beleid op de eerste plaats, en wordt elk seizoen gestreefd naar een budget in evenwicht.

De club is dan ook niet bij de pakken blijven zitten, en heeft reeds een plan van aanpak uitgewerkt voor de correcte financiële afhandeling van het huidige seizoen. Cruciaal uitgangspunt is hierbij dat de club alle geleverde prestaties ook correct zal vergoeden.

Maar de club tracht naar goede gewoonte ook verder vooruit te kijken, en heeft eveneens al geanticipeerd op de budgettaire impact van Corona richting het komende seizoen.

De voorbije dagen ging de club gesprekken aan met de verantwoordelijken van de verschillende departementen binnen onze club. Bedoeling was het behouden van een gezonde basis voor een mooie toekomst voor de club, via het verzekeren van een realistisch uitgavenplaatje. Enkel zo kan Lyra-Lierse haar financieel gezonde doelstellingen ook volgend seizoen bereiken.

Onder het motto “iedereen draagt zijn steentje bij” waren de reacties unaniem solidair en hartverwarmend. De grote Lyra-Lierse familie toont zo dat clubliefde anno 2020 wel degelijk nog bestaat! Dit is uiteraard een enorme opsteker en bron van inspiratie voor onze bestuursleden, die als vrijwilligers dag en nacht in de weer zijn voor onze mooie club.

We wensen iedereen die de voorbije dagen een enorm clubhart heeft getoond, dan ook van harte te bedanken om deze inspanningen te leveren.

Iedereen draagt zijn steentje bij: onze A-kern

Onze A-kern spelers en de staf zijn unaniem akkoord om, ondanks de kampioenstitel met bijhorende promotie, collectief de voorziene kampioenenpremie te schenken aan de club. Ook volgend seizoen doen onze spelers en staf gezamenlijk een knappe financiële inspanning, die de club sterk vooruit helpt in haar streven naar een budget in evenwicht. Alle nieuwkomers zullen uiteraard in dit verminderde financiële plaatje moeten passen.

Onze A-kern zal tevens volgend seizoen minder ervaren spelers tellen. Daarmee spelen we niet enkel in op de huidige situatie, maar krijgen de jeugdige talenten uit onze interprovinciale jeugdopleiding ook meer kansen.

Iedereen draagt zijn steentje bij: onze jeugdwerking

Ook binnen onze jeugdwerking gaven onze gediplomeerde jeugdtrainers en coördinatoren reeds hun akkoord voor volgend seizoen. Dit gaat gepaard met een mooie collectieve financiële inspanning als sterk signaal naar onze club, en uit hun passie voor jeugdvoetbal.

Jeugdcoördinator Kurt Teugels: “Het engagement en geloof in het Lyra-Lierse jeugdvoetbalproject van vandaag, morgen en de verdere toekomst komt nu op de eerste plaats. En dit kan enkel maar dankzij de collectieve inspanning die de volledige sportieve staf van onze jeugdwerking nu doet, in solidariteit met iedereen binnen onze club. Op die manier kunnen we onze kwaliteitsvolle jeugdwerking in de regio Lier blijven garanderen.”

Iedereen draagt zijn steentje bij: onze supporters

Als club voor en door supporters, wil ook het Pallieter Supporterscollectief (PSC) meedenken in deze budgettaire oefening. In samenspraak met de Raad van Bestuur van het PSC, werd reeds een principieel akkoord verkregen om gezien de coronacrisis én de promotie naar 2e amateur vrijwillig een stijging van de abonnementsprijzen door te voeren. Onze abonnementsprijzen waren reeds de goedkoopste in de regio. En dat zullen we als volksclub, ondanks deze stijging, nog steeds behoudenToegankelijk en betaalbaar voetbal aanbieden, blijven we als club immers belangrijk vinden. Onze abonnementsverkoop voor het seizoen 2020-2021 zal dan ook spoedig opgestart worden.

Wie hierover verdere vragen heeft, kan steeds terecht bij het Pallieter Supporterscollectief.

Seizoen 2020-2021: een strak en gezond financieel plan

Dit engagement uit alle geledingen van de club, toont aan dat Lyra-Lierse een hechte community is.

We willen nogmaals iedereen van harte bedanken en graag benadrukken dat alle beslissingen die de club neemt voor het volgende seizoen dan ook binnen dit strak uitgelijnde budgettaire kader zullen passen. Zo leggen we met z’n allen een gezonde financiële basis voor de club, en hopen we met de doorgetrokken verdere steun van onze Lyra-Lierse Business Club tegelijkertijd gezond ambitieus te blijven op sportief vlak. Samen bouwen we dus verder aan onze groeiende club, ook in moeilijke tijden.

Want bij Lyra-Lierse is en blijft het úwe voetbal!