Nieuws | 28 februari 2020

SK Rita Berlaar stapt in het ambitieuze jeugdnetwerk van K. Lyra-Lierse

Dat het goed draait bij onze jeugdwerking, is ondertussen een understatement. K. Lyra-Lierse biedt naast gewestelijk ook het hoogste niveau van jeugdvoetbal aan in de directe regio rond Lier (IP, interprovinciaal voetbal). Een niveau waarop onze jeugdploegen overigens week na week knappe resultaten neerzetten.

Vanaf het seizoen 2020-2021 krijgt ons jeugdverhaal daar bovenop nog eens een forse uitbreiding. SK Rita Berlaar stapt vanaf dan mee in het ambitieuze jeugdproject van K. Lyra-Lierse. Concreet betekent dit dat een kleine 200 jeugdspelers uit Berlaar en omgeving voortaan volgens dezelfde kwaliteitsvolle principes, én met de know-how van Lyra-Lierse, hun voetbalopleiding zullen krijgen.

De jeugdspelers van het hernoemde Jong Rita Lyra-Lierse zullen spelen in de clubkleuren en met het embleem van Lyra-Lierse, en onder de rechtstreekse aansturing van de jeugdcoördinatoren van K. Lyra-Lierse.

Jeugdvoetbal in Berlaar, met als ambitie provinciaal voetbal

Heel belangrijk: de jeugdspelers van Jong Rita Lyra-Lierse zullen in Berlaar kunnen blijven voetballen. De jeugd van Berlaar is het gewend om dichtbij huis te voetballen en met de fiets naar training of match te kunnen komen. Dat moet absoluut zo blijven.

Ook alle huidige jeugdtrainers die momenteel in Berlaar actief zijn, kunnen blijven meebouwen aan deze opwaardering van het jeugdvoetbal in Berlaar. Lyra-Lierse biedt hiervoor extra opleidingen aan, waardoor ook zij de visie van Lyra-Lierse op jeugdvoetbal kunnen oppikken en uitdragen.

Stap voor stap hebben we de ambitie met Jong Rita Lyra-Lierse te evolueren naar provinciaal jeugdvoetbal. Daarmee zal de tak in Berlaar de piramide van het jeugdvoetbal bij Lyra-Lierse vervolledigen en kan er voetbal aangeboden op alle niveaus: interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk. Hierdoor kunnen alle 500 jeugdspelers op hun eigen niveau voetbal spelen.

Jong Rita Lyra-Lierse blijft een aparte voetbalclub

Conreet zal K. Lyra-Lierse vertegenwoordigd worden in het clubbestuur van de huidige vzw van SK Rita Berlaar. Lyra-Lierse krijgt er de helft van de stemmen en het beslissingsrecht over alle dossiers die met jeugdvoetbal te maken hebben. Zowel op inhoudelijk als op financieel vlak. Jong Rita Lyra-Lierse blijft haar dagdagelijkse werking uitvoeren onder deze zelfde vzw, dewelke dezelfde financiële basisprincipes van een gezond beleid en jaarlijks budget in evenwicht nastreeft.

Voor K. Lyra-Lierse blijft de doelstelling ongewijzigd: terug naar Lier!

De samenwerking met de voetbalclub en het gemeentebestuur van Berlaar wijzigt natuurlijk niets aan de ambitie van K. Lyra-Lierse om met de eigen Lyra-Lierse jeugdopleiding én met het eerste elftal terug te keren naar de eigen stad.

Een moderne infrastructuur op Hoge Velden is voor Lyra-Lierse de hefboom om de verdere groei van de jeugdwerking te kunnen verzekeren. Lyra-Lierse wil nadrukkelijk een sociale rol spelen in Lier. Alle jongeren die willen voetballen, willen we een goede opleiding én veel voetbalplezier geven. Op de site Hoge Velden willen en kunnen we ook extra stappen zetten naar meisjesvoetbal en G-voetbal om ook op community-vlak verder te bouwen op de solide fundamenten van het voorbije anderhalve jaar. Dat is belangrijk en hoognodig. De jeugd & A-kern samenbrengen op één site leidt tot meer synergieën en inkomsten om deze gemeenschapsprojecten ook effectief te verwezenlijken.

De gemeente Berlaar investeert in de Doelvelden

Lyra-Lierse ziet deze samenwerking als een enorme blijk van waardering. Zowel de club als het gemeentebestuur van Berlaar kent ons nu een goeie vijf jaar. Zolang al spelen eerst Lyra en nu Lyra-Lierse op de Doelvelden in Berlaar. In de loop der jaren is er een vertrouwensband gegroeid. In afwachting van de verhuis naar de site Hoge Velden heeft K. Lyra-Lierse immers de garantie gekregen, zo lang als nodig gebruik te kunnen blijven maken van de Doelvelden en het Luc De Rijckstadion.

De gemeente Berlaar gaat bovendien de komende jaren stevig investeren in de Doelvelden, met o.a. de bouw van een multifunctionele sporthal en de aanleg van twee nieuwe kunstgrasvelden. Daarnaast heeft de gemeente een investeringsenveloppe van 100.000 euro klaar voor de Doelvelden, die kan dienen als co-financiering voor de nodige investeringen die wij zullen blijven doen op de site, onder meer op het vlak van duurzaam energieverbruik.

Deze investeringen en de kwaliteitsvolle en ervaren begeleiding vanuit K. Lyra-Lierse zullen er voor zorgen dat de huidige én toekomstige spelertjes in Berlaar kunnen voetballen in de best mogelijke omstandigheden.