Nieuws | 6 november 2018

K. Lyra-Lierse neemt het op voor haar supporters

Voor de derby Racing Mechelen – K. Lyra-Lierse werden hoge veiligheidsmaatregelen gehanteerd door de ordediensten. Zo werd er een verplichte buscombi opgelegd en moesten de namen van de meereizende supporters op voorhand worden doorgegeven aan de politie. Als clubbestuur vinden wij de veiligheid van onze supporters van het hoogste belang. Wij volgen dan ook steeds de analyses van de politiediensten en streven hierbij naar een uiterst constructieve samenwerking. Dit hoewel er nog geen incidenten hebben plaatsgevonden rond een voetbalwedstrijd van K. Lyra-Lierse.

Veiligheidsmaatregelen dienen echter opgelegd te worden om het voetbalplezier voor iedereen te verhogen en om incidenten te vermijden. Het optreden van de politie deze zondag heeft ons echter de wenkbrauwen doen fronsen. De bussen mochten niet voor een bepaald uur in Mechelen aankomen, maar men hield daar geen rekening mee bij de controles aan het stadion. Één supportersbus werd zelfs afgeleid van het stadion om op een andere locatie doorzocht te worden. De supporters dienden op de bus te blijven zitten en moesten anderhalf uur wachten. Daardoor misten zij een groot deel van de eerste helft.

Bij de daaropvolgende fouillages werd er zelfs tot in het ondergoed en BH’s gezocht naar verboden middelen en moest iedereen voor een camera verschijnen met zijn identiteitskaart in de hand. Dat de politie zulke verregaande maatregelen neemt, daarvoor Nederlandsonkundige politieagenten inschakelt en weigert om kinderen te laten plassen kunnen wij als club niet accepteren. Er werd trouwens niets onwettig gevonden of vastgesteld. Dit neigt meer naar pestgedrag dan de veiligheid te garanderen rond een voetbalwedstrijd. Onze club zal deze situatie dan ook aanklagen bij Mechels burgemeester Bart Somers.

Natuurlijk willen we de benadeelde supporters niet in de kou laten staan. K. Lyra-Lierse is een club die zorgt draagt voor haar mensen, dewelke zich trouwens ook naast wedstrijddagen met een groot hart inzetten voor onze warme familieclub. Daarom besloot de Raad van Bestuur, in afwachting van een gepaste compensatie vanuit Mechelse hoek, alvast een geste te doen en 3 gratis consumpties aan te bieden aan de benadeelde supporters tijdens onze eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Zwarte Leeuw.

Op die manier willen we alvast het bedrag compenseren dat in verhouding staat met de gemiste minuten van de wedstrijd tegen Racing Mechelen. De club zal dan ook snel contact opnemen met de desbetreffende supportersclub. De getroffen supporters zullen hun gratis drankbonnen kunnen afhalen aan onze buitenkassa.

Langs deze weg willen we ook de meer dan 400 fantastische supporters bedanken voor de geweldige positieve sfeer en het feit dat ze zich waardig hebben gedragen tijdens de beproevingen vanuit de kant van de ordediensten. Voetbal een feest! Laten we dat vooral niet vergeten.

 

UPDATE

De Lyra-Lierse fans die in de benadeelde bus zaten en een groot deel van de wedstrijd hebben moeten missen, lieten de club weten dat ze afzien van de compensatie die hen werd aangeboden. Op hun verzoek wordt de waarde van de drankbonnetjes geschonken aan onze jeugdwerking. De club wil hen graag bedanken voor dit warme gebaar!