Nieuws | 6 mei 2022

Onze supporters worden op 30 mei officieel eigenaar van K. Lyra-Lierse

30 mei 2022 wordt een datum voor de geschiedenisboeken van onze club. Vanaf die dag mogen onze supporters zich ook officieel aandeelhouder en eigenaar van K. Lyra-Lierse noemen. Hiermee gaat K. Lyra-Lierse sterk in tegen de tendens van het voorbije decennium, waarbij Belgische voetbalclubs steeds meer in handen vielen van rijke (buitenlandse) eigenaars en clubs steeds verder van hun achterban weggleden. En dit met een bestuursmodel dat eigenaarschap en inspraak voor supporters op een unieke wijze garandeert en waarborgt voor de toekomst.

K. Lyra-Lierse CVSO

Vanaf 30 mei zal de club werken vanuit een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (oftewel CVSO). Deze structuur bevat steeds meerdere aandeelhouders, van wie het stemrecht gelimiteerd is tot maximaal 10%.

K. Lyra-Lierse zal hierbij de enige club in het nationale voetbal zijn die opereert vanuit deze vorm. Alle aandeelhouders in deze CVSO zijn bovendien supporters van onze club en de samenstelling van de ca. 30 aandeelhouders is zeer divers: van bedrijfsleiders uit de regio die onze club reeds jarenlang trouw ondersteunen, tot individuele supporters en supportersclubs of vriendengroepen die samen een aandeel van onze club aanschaffen. Ook in de toekomst kunnen er nog aandeelhouders toetreden. Deze dienen dan wel een link met K. Lyra-Lierse aan te tonen, alvorens zij mede-eigenaar kunnen worden.

Hierbij draagt de nieuwe CVSO bij aan een versterkte invulling van de missie van onze club: K. Lyra-Lierse ambieert immers grassroots voetbal aan te bieden, dat dicht bij de supporters staat, en waar een authentieke voetbalbeleving, een sterke open jeugdwerking en lokale verankering centraal staan. En dit allemaal in onze eigen stad.

Pallieter Supporterscollectief als hoofdaandeelhouder met Gouden Aandeel

Onze hoofdaandeelhouder wordt ons supportersorgaan, het Pallieter Supporterscollectief en dus bijgevolg ook al haar leden. Zij zullen naast 2 gewone aandelen ook beschikken over een extra aandeel in een uitzonderlijke categorie (oftwel, het Gouden Aandeel). Aan dit Gouden Aandeel worden de identiteitskenmerken van de club gekoppeld (zoals o.a. het gebruik van het stamnummer, de clubkleuren, de naam & de speellocatie). Hiermee wordt de reeds bestaande supportersparticipatie binnen K. Lyra-Lierse dus nog een stuk verder uitgebreid.

Bovendien biedt het Pallieter Supporterscollectief aan elke supporter de kans om mede-eigenaar te worden. En dit via een democratisch lidmaatschap van slechts €10 per jaar en een éénmalige inleg van €100. Het Pallieter Supporterscollectief heeft bovendien ook een voorkooprecht bij een eventuele verkoop van reeds bestaande aandelen.

Versterkt clubkapitaal voor de terugkeer naar Lier

De omvorming van de huidige K. Lyra-Lierse vzw naar een CVSO-structuur brengt buiten het eigenaarschap voor supporters ook nog een extra voordeel met zich mee. Dankzij de uitgifte van aandelen kan K. Lyra-Lierse haar financiële basis verbreden en het eigen kapitaal duchtig versterken met het oog op de terugkeer naar onze eigen stad. De bedoeling is om de bouw af te ronden in 2024, zodat het voetbalseizoen 2024-2025 kan aangevat worden (voor zowel jeugd als eerste elftal) op het nieuwe sportpark, met bijhorend stadion, naast de Ring van Lier.