Nieuws | 6 april 2022

Nauwe samenwerkingen tussen hoger onderwijs & K. Lyra-Lierse

Bij K. Lyra-Lierse beseffen we maar al te goed dat we als voetbalclub ook een maatschappelijke functie te vervullen hebben. Eén van de zaken waar we heel wat belang aan hechten, is jongeren kansen geven. Daarom werken we al twee jaar intensief samen met enkele hogescholen. Zo hadden we in 2021 al twee stagiairs van de Thomas More-hogeschool uit Turnhout en de Karel de Grote Hogeschool uit Antwerpen. Dat is de club zo goed bevallen, want uiteraard is de win-win in dit verhaal zeer groot, dat we ook nu weer enkele mooie projecten met studenten gestart zijn.

LIVESTREAM

Zo zorgden 8 BATAC-studenten van de Thomas More-hogeschool uit Mechelen in de thuismatch tegen Houtvenne voor een livestream met 4 camera’s, die te bekijken was via onze social mediakanalen. Een welgekomen extraatje voor onze supporters want eind januari woedde de coronapandemie nog in alle hevigheid. En ook voor de studenten zelf was de livestream een intensieve maar vooral fijne ervaring. Een blik achter de schermen ziet u in onderstaande video.

STAGE

Met Victor Verschueren trok ook het mediateam dit seizoen weer een voltijdse stagiair aan voor acht weken. Victor (23), geboren en getogen in Lier, zit momenteel in zijn laatste jaar Crossmediamanagement aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. “Ik ben al langer bekend met de club en was al lang fan van het mooie project van Lyra-Lierse. Toen ik op het netwerkevent van KdG de naam van de club zag staan, twijfelde ik dan ook geen seconde. Zo kwam ik voor het eerst in contact met mijn huidige stagementor, Matthias Hendrix. Het leek onmiddellijk een perfecte match te zijn, vooral door het feit dat ik een echt voetbaldier en Lierenaar ben natuurlijk. Voor mij is het heel interessant om te mogen meedraaien binnen een voetbalclub. En als Liersefan van jongs af aan, is het natuurlijk de kers op de taart om mee te mogen werken aan het mooie project van K. Lyra-Lierse.”

“Momenteel maak ik deel uit van het communicatieteam van de club. Naast communicatieve taken kreeg ik ook al de kans om enkele concepten uit te werken, waaronder het nieuwe vacature-initiatief voor de Business Club. In de voorbije weken die ik hier al stage heb gelopen, heb ik al heel wat bijgeleerd. Ik ben de club enorm dankbaar voor deze kans en hun uitstekende begeleiding doorheen de stage. Het is zelfs zo meegevallen dat we nu al beslist hebben om ook na deze periode aan boord te blijven.”

Community

Tot slot is ons communityteam volop bezig met de ontwikkeling van de “Social Inclusion Academy.” Dat is een project waar de focus vooral ligt op sociaal-sportieve projecten. Samen met twee teams van studenten van de opleidingen Sociaal Werk, Lerarenopleiding en Orthopedagogie van de AP Hogeschool Antwerpen werkt onze club handleidingen en workshops uit. Concreet gaat het bijvoorbeeld om volgende onderwerpen:

Hoe kunnen we vrijwilligers van sportclubs actief ondersteunen om te bouwen aan een zo inclusief mogelijke (jeugd)werking? Hoe kunnen we jeugdtrainers drempels, die zij ervaren, helpen overwinnen zodat zij met voldoende vertrouwen ook met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren aan de slag gaan? Op welke manier kunnen sportclubs, die al een zekere ervaring uitbouwden op het vlak van communitywerking, andere clubs inspireren om op hun beurt de eerste stappen in de richting van sociaal-sportieve projecten te zetten? 

Zaken dus waar onze club al van meet af aan veel belang aan hecht. K. Lyra-Lierse werkt hiervoor ook samen met SD Europe, een internationaal netwerk van clubs & federaties met supportersinspraak. Op die manier hopen de betrokken partijen in de toekomst een voorbeeld te kunnen zijn voor andere clubs.