Nieuws | 19 februari 2021

K. Lyra-Lierse sluit coronaboekjaar 2019-2020 af in evenwicht

Onze club finaliseerde de voorbije weken de cijfers van het afgelopen boekjaar 2019-2020. De boekjaren komen op onze club overeen met de looptijd van een seizoen (1 juli t.e.m. 30 juni) zodat deze cijfers dus overeenkomen met deze van het voetbalseizoen 2019-2020.

In coronatijden waarin heel wat sportclubs kampen met rode cijfers, kunnen we als K. Lyra-Lierse toch weer een prima rapport voorleggen. Onze club sluit het vorige seizoen namelijk af met een (beperkte) winst en dit ondanks de noodgedwongen tijdelijke stopzetting van alle activiteiten van het vorige seizoen vanaf maart en het mislopen van enkele kampioenswedstrijden.

Raf Bormans, onze Algemeen Verantwoordelijke verduidelijkt: “We hebben net zoals in het eerste seizoen van K. Lyra-Lierse ook dit tweede seizoen weer een budget dat netjes sluitend is en waarmee we onze club financieel gezond en onafhankelijk houden. En dit in een periode waarin dat niet altijd even vanzelfsprekend is. Door corona viel onze omzet zo’n 20% lager uit dan oorspronkelijk begroot. Bij de abrupte stopzetting van de competitie hebben we geprobeerd om als club kordaat te anticiperen op de potentiële korte- én langetermijnimpact van de coronacrisis. En ere wie ere toekomt. Dat wij toch nog met een (licht) positief jaarresultaat zijn kunnen eindigen, is natuurlijk grotendeels de verdienste van onze spelers, trainers, jeugdstaf en supporters. Zij hebben allemaal uit liefde voor onze club een significante inspanning geleverd. Dit is nogmaals een bewijs dat iedereen in en rond de club een sterke emotionele band heeft met onze DNA en dat we meer zijn dan een gewone voetbalclub. Vanuit de volledige Raad van Bestuur willen we dan ook iedereen nog eens van harte en uitdrukkelijk bedanken voor de geleverde inspanningen.”

Deze begroting in evenwicht voor het seizoen 2019-2020 toont aan dat K. Lyra-Lierse ook in moeilijke tijden vasthoudt aan haar beloftes van een financieel gezonde en zelfbedruipende club. Een principe dat we ook zullen blijven naleven in de komende jaren.