Nieuws | 12 maart 2019

Club & stadsbestuur maken samen werk van onze terugkeer naar Lier

De terugkeer van K. Lyra-Lierse naar ‘Schoon Lier’ kwam de voorbije weken in een stroomversnelling. Op maandag 25 februari 2019 communiceerde het Lierse stadsbestuur een officiële intentieverklaring waarin het zijn toekomstplannen omtrent de ontwikkeling van de Hoge Velden kernachtig toelicht.

K. Lyra-Lierse wordt naar voor geschoven als prioritaire partner bij de ontwikkeling van de jeugdvoetbalsite. Maar wat meer is: het stadsbestuur liet voor het eerst uitdrukkelijk verstaan dat ook een terugkeer van de eerste ploeg een zeer reële optie vormt, indien hiervoor een sluitend financieel plan voorgelegd kan worden door de club. In dit kader stond er gisteren een eerste belangrijke vergadering met het College van burgemeester & schepenen op het programma.

Tijdens deze bijeenkomst heeft een delegatie van onze club een allesomvattende toelichting gegeven over de ambities en plannen van K. Lyra-Lierse voor de concrete ontwikkeling van de Hoge Velden. Sluitstuk van deze uiteenzetting was het door de Stad gevraagde financieel plan, en een aantal concrete principiële vragen aan het Schepencollege. Aan dit plan werd de voorbije weken keihard gewerkt door een sterk team van interne en externe experten, en wij kunnen als club zeer fier zijn op de kwaliteit van de gepresenteerde stukken.

De presentatie van onze club werd door de leden van het Schepencollege dan ook positief onthaald als duidelijk en allesomvattend, in een vergadering die constructief verliep op zoek naar de beste oplossing voor alle betrokken partijen. Lyra-Lierse is opgetogen met de visie en het engagement dat het stadsbestuur toont naar het voetbal in Lier, en kijkt uit naar de antwoorden van de Stad op de gestelde principiële vragen om spoedig samen verdere projectstappen te kunnen zetten. Lyra-Lierse staat alvast klaar in de startblokken.

Infoavond voor supporters

Lyra-Lierse is een club waarin de supporters mee zeggenschap hebben. Dat willen we ook in dit dossier in de praktijk omzetten. Daarom zal K. Lyra-Lierse, samen met het Pallieter Supporterscollectief, een infoavond voor supporters en jeugdouders organiseren om haar concrete visie op de ontwikkeling van de Hoge Velden toe te lichten. Dit is alvast een eerste stap op het pad richting Lier dat we samen met onze supporters willen bewandelen. In deze en volgende fases wil de club immers haar supporters ook in de verdere uitwerking van een stadion sterk mee betrekken.

Meer details over deze infoavond volgen spoedig.

 

foto: visitlier.be