Community | 18 december 2020

K. Lyra-Lierse en stad Lier slaan de handen in elkaar voor Younited Lyra-Lierse

De stad Lier en K. Lyra-Lierse gaan actief samenwerken voor het project Younited Lier dat vanaf heden Younited Lyra-Lierse zal heten. Dat initiatief probeert mensen uit kwetsbare omgevingen weer aansluiting te doen vinden tot onze samenleving door middel van voetbal.

De betrokken stadsdiensten kozen K. Lyra-Lierse, als club met veel aandacht voor communitywerking in Lier en omgeving, als uitgelezen partner om dit project opnieuw vers bloed te geven. De voorbije twee jaren werd Younited, eerder ook bekend als het Lierse Homeless Team, in stand gehouden door de betrokken straathoekwerkers van de Stad Lier, maar een nieuwe geëngageerde voetbalclub die als partner intensief meestapte in het project was meer dan welgekomen.

Schepen van sociale zaken Annemie Goris (N-VA): “Voor mij is het belangrijk dat via de kracht van sport een reïntegratieproces wordt opgestart, een proces dat start met het opnieuw trots zijn op het eigen kunnen, om eigen sterktes als speler of supporter opnieuw aan te spreken, gaande over opnieuw behoren tot een groep tot het opnieuw verwerven van een identiteit binnen onze samenleving.”

Algemeen verantwoordelijke Raf Bormans (K. Lyra-Lierse):
“Een  vereniging als K. Lyra-Lierse wil meer zijn dan enkel een voetbalclub. Wij wensen in de regio Lier resoluut ook een belangrijke maatschappelijke functie op te nemen. Dat is één van de visiepunten die bij K. Lyra-Lierse voorop staan. Daarom willen we iedereen in de stad Lier zoveel mogelijk betrekken bij ons verhaal. Met Sany Group, een firma met haar roots in Koningshooikt & Lier, hebben we sinds kort ook een officiële communitypartner die ons daarin actief mee ondersteunt. En ook onze kledijsponsor Jako doet hiervoor een mooie inspanning. Dat wil zeggen dat we hierdoor de middelen hebben om als club iedereen binnen het project Younited Lyra-Lierse te voorzien van het nodige materiaal en begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan outfits of andere voetbalspullen, maar ook aan het delen van onze brede sportieve en extra-sportieve knowhow. Zo kan K. Lyra-Lierse dit lokaal project een extra zetje in de rug geven.”

TONY DE BRUYN ALS ERVAREN EN STERK BETROKKEN SPORTIEVE BEGELEIDER

Ondertussen is er met Tony De Bruyn ook een sportieve begeleider aangesteld. Hij nam de voorbije jaren al de ploeg onder zijn hoede en is verder zeer vertrouwd met de problematiek waarmee sommigen kampen.

Begeleider en trainer Tony De Bruyn:

“Vanaf 2009 ben ik gedurende 6 jaar als speler actief geweest in dit project. Ik zat toen in een minder rooskleurige periode in mijn leven, maar dankzij Younited (toen nog het Lierse Homeless Team) ben ik opnieuw aan werk geraakt en heb ik de draad terug kunnen oppikken. Ook binnen het voetbal ben ik verder nog actief gebleven. Zo spendeer ik ook wat van mijn vrije tijd bij Proost Lierse sinds een zestal jaar. Met Younited ben ik aan het begin van de zomer dan opnieuw in contact gekomen. Toen ben ik een eerste keer opnieuw ingesprongen voor de sportieve begeleiding, maar meteen kwam corona eraan waardoor we nu even tijdelijk niet kunnen trainen. Ik kijk er in ieder geval naar uit om opnieuw op te starten. Want mezelf mee inzetten voor Younited Lier geeft enorm veel voldoening. Ondertussen heb ik al een aantal keer overlegd met de verantwoordelijken bij K. Lyra-Lierse en de stad Lier en dat geeft mij alvast een goed gevoel. Want dit project blijft van groot belang voor onze samenleving.”

Van zodra de coronamaatregelen het weer toelaten, wordt er opnieuw gestart met de eerste trainingen. Geïnteresseerden die Younited Lyra-Lierse van nabij willen volgen, kunnen hiervoor terecht op de Facebookpagina – http://www.facebook.com/younitedlier.

LYRA-LIERSE, EEN VOETBALCLUB ALS SOCIAAL KRUISPUNT IN LIER

Voor K. Lyra-Lierse, en bij het uitbreiding het Pallieter Supporterscollectief (PSC), was een uitgebreide communitywerking op poten zetten van meet af aan één van de peilers. Dit vanuit de visie dat een voetbalclub niet enkel sport aanbiedt maar ook een belangrijk sociaal kruispunt is voor veel mensen in onze stad.

Teun Vervoort, bestuurslid van het Pallieter Supporterscollectief en actief binnen de cel community van K. Lyra-Lierse:

“Onze supporters bij K. Lyra-Lierse komen uit alle lagen van de samenleving. Communitywerking is voor de leden van het Pallieters Supporterscollectief, en bij uitbreiding alle supporters van K. Lyra-Lierse, één van de topprioriteiten geweest. Daarom zijn we als supportersorganisatie heel blij dat we Younited Lyra-Lierse verder kunnen ondersteunen. Een rol kunnen betekenen voor iedereen in en rond Lier die het nodig heeft, dat is echt onze bedoeling.”

YOUNITED BELGIUM & YOUNITED LYRA-LIERSE

Younited Belgium is het overkoepelende project en is actief in 25 steden en gemeenten in ons land. Elk Younited-team is een samenwerking tussen een voetbalclub en sociale organisaties zoals straathoekwerk, OCMW, CAW en inloop- of ontmoetingshuizen.

Het doel van Younited Lyra-Lierse is duidelijk: via voetbal een kleine, positief ingestelde groep kwetsbare minderheden weer doen aansluiten bij onze samenleving. Dat gebeurt op verschillende manieren.

Het traject kan, afhankelijk van de persoon in kwestie, van sociale of van professionele aard zijn. We denken dan aan de stap te zetten naar verdere hulpverlening of het opbouwen van het zelfvertrouwen. Maar ook bij het zoeken naar de ideale job, of naar de gepaste opleiding, wordt de nodige begeleiding voorzien.

Verder wordt er ook op fysiek vlak natuurlijk vooruitgang geboekt, door te werken aan een betere conditie en gezondheid. Het spelplezier van het voetbal helpt daarbij natuurlijk.

Wil je meer weten over Younited Lyra-Lierse?

Neem dan contact op met

Raf Van Houtven – Straathoekwerk Lier
raf.vanhoutven@lier.be
+32 477 22 51 82

Geert Marrin – Verantwoordelijke community, K. Lyra-Lierse
geert.marrin@lyralierse.be
+32 474 66 33 78

Teun Vervoort & Emily Warpy – Cel community, K. Lyra-Lierse
community@lyralierse.be

 

powered by

 

Ontdek alle Younited teams op https://younited.be/teams.