Missie, visie & waarden

De missie en visie van K. Lyra-Lierse werd bij de opstart van het uitbreidingsproject in mei 2018 structureel verankerd in een samenwerkingsakkoord tussen het Pallieter Supporterscollectief en de club. Op basis van de algemene clubmissie en -visie én het club DNA, werden ook de missie en visie van de K. Lyra-Lierse Jeugdopleiding in 2018 geactualiseerd in functie van de vernieuwde, uitgebreide opzet van de club.

 MISSIE JEUGDOPLEIDING

Lyra-Lierse heeft een ambitieuze, stabiele, open & gezellige jeugdopleiding, die al haar jeugdspelers & jeugdouders een bloeiende, kwaliteitsvolle jeugdwerking van interprovinciaal niveau aanbiedt, en die bijdraagt aan een zeer sterke lokale, maatschappelijke verankering.

 VISIE JEUGDOPLEIDING

De JO van K. Lyra-Lierse wil op basis van volgende visie invulling geven aan haar missie:

  1. K. Lyra-Lierse heeft de ambitie om binnen Voetbal Vlaanderen één van de betere jeugdopleidingen te ontwikkelen op interprovinciaal niveau (4 sterren).
  2. K. Lyra-Lierse streeft naar het voeren van een sportief jeugdbeleid met de nodige continuïteit, passend binnen de uitgestippelde missie & visie van de club.
  3. K. Lyra-Lierse leidt spelers op die kwalitatief sterk genoeg zijn om door te stromen naar de A-kern van K. Lyra-Lierse, of als dat niet mogelijk is naar het (op de nieuwe site te starten) tweede A-elftal, of naar de A-kernen van de samenwerkende clubs.
  4. K. Lyra-Lierse biedt een open jeugdopleiding aan die alle spelers constant uitdaagt om intern de motivatie te vinden om het steeds beter te willen doen.
  5. Via de uitbouw van provinciaal voetbal (op de nieuwe site) streeft K. Lyra-Lierse naar het aanbieden van alle mogelijke niveaus van jeugdamateurvoetbal in de regio rond Lier. Hierdoor kan voor alle spelers voetbal op hun eigen niveau aangeboden worden. De uitwerking hiervan is gestart met het oog op de verhuis naar Sportpark Lier (seizoen 2024-2025).
  6. De Jeugdopleiding van K. Lyra-Lierse draagt bij aan het versterken van de lokale verankering van de club, zowel via schaalvergroting van de jeugdwerking als via concrete bijdragen aan de communitywerking binnen de club.